CENNIK USŁUG


 

Podane niżej ceny usług termowizyjnych dotyczą szczegółowego badania obiektu, zarówno od zewnątrz jaki i wewnątrz obiektu, nowoczesną kamerą marki FLIR.

W zależności od wielkości budynku, badanie wraz z omówieniem zauważonych wad zajmuje od ok 70 min (małe mieszkanie) do ok 3h (dom >200 m2) i wiąże się z wykonaniem ok 40-150 zdjęć termowizyjnych (w zalezności od liczby zauważonych wad). Zakres dalszego opracowania wyników zależy od wybranej opcji szczegółowości raportu.

 


 

 

(podane poniżej ceny są cenami netto, VAT 23%)  

 

  • Badanie termowizyjne nie wymagające sporządzenia raportu - od 180 zł 

Liczba zdjęć termowizyjnych nie jest ograniczona i zależy od liczby zauważonych wad (typowo 40-150 termogramów). Wyniki pomiaru są szczegółowo omawiane podczas badania, a wykonane zdjęcia termowizyjne wysyłane na adres email

(Zdjęcia w wysyłanym pliku zestawione są w pary: zdjęcie w podczerwieni  obok korespondującego zdjęcia widzialnego )

  • Badanie termowizyjne z raportem podstawowym - od  230 zł 
Liczba zdjęć termowizyjnych nie jest ograniczona i zależy od liczby zauważonych wad (typowo 40-150 termogramów)
Raport jest w formie elektronicznej i zawiera omówienie wybranych 10 zdjęć termowizyjnych.
Dodatkowo wysyłany jest drugi plik z parami wszystkich wykonanych zdjęć.
(Zdjęcia w wysyłanym pliku zestawione są w pary: zdjęcie w podczerwieni  obok korespondującego zdjęcia widzialnego )
 

  • Badanie termowizyjne z raportem szczegółowym - od 270 zł 
Szczegółowa forma prezentacji wyników zawierająca zestawienie termogramów oraz zdjęć
widzialnych, szczegółowy opis zauważonych wad, histogramy oraz profile (przekroje) temperatury. 
W standardowej cenie raport jest w formie elektronicznej i zawiera opis wybranych 15 zdjęć termowizyjnych.
Dodatkowo wysyłany jest drugi plik z parami wszystkich wykonanych zdjęć.
(Zdjęcia w dodatkowym pliku zestawione są w pary: zdjęcie w podczerwieni jest obok korespondującego 
zdjęcia widzialnego - liczba zdjęć nie jest ograniczona i zależy od liczby zauważonych wad) 
 

Ta forma prezentacji wyników jest optymalnym rozwiązaniem dla osób pragnących zbadać stan
izolacji swojego obiektu ze względu na szczegółowy opis zauważonych wad przy relatywnie
niewiele większym wydatku finansowym.

  • Badanie termowizyjne z raportem szczegółowym zgodnym z PN-EN 13187 - od 350 zł 

Szczegółowa forma prezentacji wyników tak jak dla powyżej opisanego raportu 
szczegółowego, jednakże z rozbudowaną formą opisową wymaganą przez normę PN-EN 13187. 
Jest to forma opracowania wyników dedykowana dla osób, które potrzebują prezentacji na 
potrzeby ubezpieczyciela, zarządu nieruchomości, lub w przypadku kwestii spornych z wykonawcą robót itp.

W standardowej cenie raport jest w formie elektronicznej i zawiera opis wybranych 20 zdjęć termowizyjnych.  
Dodatkowo wysyłany jest drugi plik z parami wszystkich wykonanych zdjęć.

(Zdjęcia w dodatkowym pliku zestawione są w pary: zdjęcie w podczerwieni jest obok korespondującego  
zdjęcia widzialnego - liczba zdjęć nie jest ograniczona i zależy od liczby zauważonych wad) 
  • Lokalizacja wycieku z instalacji metodą termowizyjną / elektro akustyczną / korelacyjną /metodą gazu znacznikowego  - od 300 zł 

  • Badania termowizyjne dla spółdzielni mieszkaniowych / w przemyśle do indywidualnego ustalenia w zależności od szczegółów zleceniaDla zleceń od 250 zł dojazd do klienta gratis do 40 km od Trzebini (32-540)