Jakie są częste przyczyny wycieków ?
Jakie są objawy, koszty i skutki wycieków?

Jak wygląda proces lokalizacji wycieków?
Jakie wykorzystujemy metody?

Wybrane realizacje związane z lokalizacją wycieków